Hieronder vindt u extra informatie die u (en wij) mogelijk belangrijk vindt. Hier vindt u onder meer informatie over hoe wij uw en onze gegevens beschermen.

Privacyverklaring wordt regelmatig bijgewerkt om de eventuele veranderingen en aansluitende gevolgen voor het verkrijgen en beheren van gegevens bekend te maken.

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop we met gegevens omgaan en om de voorwaarden zoals beschreven in deze Privacyverklaring aan te passen en om die aanpassingen toe te passen op al uw gegevens. Als u onze website bezoekt, gaat u akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van deze Privacyverklaring. Als u in de toekomst deze website bezoekt en de Privacyverklaring gewijzigd is, gaat u akkoord met de gewijzigde versie van de Privacyverklaring. We behouden ons het recht voor om de Privacyverklaring ten alle tijde te wijzigen.

E-mail van Seats and Sofas wordt uitsluitend verstuurd als u ons uw e-mailadres hebt gegeven en als u aangegeven hebt het op prijs te stellen om op deze manier informatie van ons te ontvangen. Daarnaast wordt er eveneens email verstuurd ter bevestiging van het aangaan en/of wijzigen van een koopovereenkomst.

Al onze websites zijn beveiligde websites, beveiligd door externe gespecialiseerde bedrijven die voorzien in het SSL-certificaat. Deze beveiligde websites zijn herkenbaar aan HTTPS voor de URL. Dit is een techniek waarmee de verbinding tussen de bezoeker van een website en de server waar de website is ondergebracht wordt beveiligd door zeer sterke encryptie. Deze beveiliging beperkt zich niet tot het veilig versturen van gegevens, maar zorgt er ook voor dat er niemand kan meelezen wat er verstuurt wordt, en dat verstuurde informatie niet aangepast kan worden.

Het gebruiken en/of reproduceren van foto’s, logo’s en overig beeldmateriaal, alsmede namen, teksten en/of overige informatie uit deze website is op geen enkele wijze toegestaan.

Het handelsmerk ‘Seats and Sofas’ – of daar direct van afgeleide namen – zijn Europees beschermde merknamen en mogen op geen enkele wijze gebruikt worden door zowel bedrijven als particulieren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf via onze afdeling Juridische Zaken.

Het handelsmerk ‘A Giant Take-Away’ – of daar direct van afgeleide namen – zijn Europees beschermde merknamen en mogen op geen enkele wijze gebruikt worden door zowel bedrijven als particulieren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf via onze afdeling Juridische Zaken.

Het logo van Seats and Sofas – zoals bovenstaand afgebeeld – en/of delen van het betreffende logo zijn Europees beschermde beeldmerken en mogen op geen enkele wijze gebruikt worden door zowel bedrijven als particulieren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf via onze afdeling Juridische Zaken.

Heeft u suggesties, klachten, of vragen over onze Privacyverklaring? Stuur een e-mail naar privacypolicy@seatsandsofas.nl.

 

Terug naar Privacyverklaring ↑