Wij vinden het erg belangrijk om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit geldt uiteraard voor de gegevens die u aangeeft bij het plaatsen van een bestelling of het invullen van een (online) formulier, maar ook voor de gegevens die u achterlaat door gebruik te maken van onze websites. Dit doen we conform de regel en wetgeving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR), maar wij vinden de bescherming van uw (en ook onze) persoonsgegevens zo belangrijk dat wij hierin nog een stapje verder gaan. In deze Privacyverklaring informeren wij u over alle aspecten van de gegevens die door ons beheerd worden; welke gegevens, waarvoor en op welke wijze.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij zullen ons altijd beperken tot de noodzakelijke persoonsgegevens die we van u nodig hebben waarmee we effectief kunnen werken om u de beste klantervaring te geven.

Bijvoorbeeld voor het plaatsen van een order is het uiteraard belangrijk hoe we u (het beste) kunnen bereiken en waar u uw product wil laten afleveren. Deze gegevens bewaren wij vervolgens ook na aflevering voor (eventuele) klantondersteuning (after sales) of wanneer u bijvoorbeeld een kopie-factuur bij ons opvraagt. In het geval van een herhalingsaankoop kunnen wij uw klantgegevens direct gebruiken om een snelle(re) orderverwerking toe te passen. Dus efficiënter voor ons, maar met name ook makkelijker voor u.

Als u gebruikt maak van (online) formulieren, vragen wij u specifieke persoons- en ordergegevens in te vullen zodat wij u zo snel mogelijk een bevredigend antwoord kunnen geven op uw vraag of verzoek.

Als u gebruikt maakt van onze websites verzamelen we het grootste deel van de gegevens op anonieme basis. Dit houdt in dat we wel inzage hebben in wat u doet op onze websites, maar dat we niet weten dat u dit doet. Daarnaast is het soms wel belangrijk dat we specifiek registreren dat u een bepaalde handeling heeft verricht op onze website. Bijvoorbeeld als u een wishlist invult is het belangrijk dat u deze wishlist (opnieuw) op kunt vragen bij een volgend bezoek aan onze website. Hiervoor maken we gebruik van cookies.

Meer informatie →

 

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken de gegevens die wij verzamelen voor onze bedrijfsvoering en om onze producten op de beste manier aan u te leveren. We gebruiken gegevens om onze producten en diensten te verbeteren en om ons aan te passen zodat u de beste ervaring krijgt op basis van uw voorkeuren. Wij kunnen de gegevens ook gebruiken om met u te communiceren, bijvoorbeeld om u te informeren over de status van uw bestelling.

Daarnaast gebruiken we gegevens om een relevantere informatie en advertenties weer te geven over onze producten en diensten. Wij gebruiken echter nooit persoonsgegevens om u door derden te laten informeren of gerichte reclame te laten sturen die niet binnen de vastgestelde doeleinden passen.

Meer informatie →

 

Waarom delen we persoonsgegevens?

Wij delen uw persoonsgegevens met uw toestemming en/of indien nodig om een dienst of een transactie te voltooien of een door u gevraagde dienst of product te leveren. We delen gegevens met door Seats and Sofas aangestuurde filialen en dochterondernemingen; met leveranciers die namens ons werken; om onze klanten te beschermen; om de veiligheid van onze producten en diensten te garanderen; om de rechten en het eigendom van Seats and Sofas te beschermen; en wanneer vereist door de wet en/of te reageren op juridische procedures. Vanwege de waarde van de gegevens voor ons, maar met name voor u, beheren we deze gegevens met de hoogst mogelijke beveiligingsmaatregelen binnen onze data-omgeving en eisen we dit (contractueel) ook van onze relaties die op bovenstaande wijze gebruik maken of toegang hebben tot de gegevens.

Meer informatie →

 

Hoe krijg ik toegang en beheer over mijn persoonsgegevens?

Uiteraard vindt u het belangrijk om te weten welke (persoons)gegevens bij ons bekend zijn. Als u hier meer informatie over wilt, een correctie door wilt voeren, afmelden voor een specifieke dienst, of uw gegevens wilt verwijderen uit onze databases, kunt u dit doen met behulp van onderstaande (online) formulieren.

Aan- of afmelden voor diensten en producten.

Indien u zich heeft aangemeld voor een specifieke dienst of product kunt u zich altijd afmelden voor deze dienst of product. Dit doet u door gebruik te maken van ons algemene Opt-in |Opt-out formulier. Hierbij is het van belang dat u in dit formulier specifiek aangeeft welke dienst(en) en/of producten u wel en niet (meer) van ons wenst te ontvangen.

Inzage in uw (persoons)gegevens.

Wij zorgen ervoor dat u altijd de mogelijkheid heeft om inzage te krijgen in de specifieke gegevens die wij van u in beheer hebben. Hiervoor kunt u een Inzageformulier invullen, waarna we u zo spoedig mogelijk de informatie via een emailbericht opsturen.

Indien gewenst, kunt u ons aansluitend een verzoek tot correctie in uw gegevens terugsturen via de mail.

Overdracht van uw (persoons)gegevens.

Wij zorgen ervoor dat wij een kopie van de gegevens die wij van u in beheer hebben op uw verzoek zullen overdragen aan derden. Hiervoor kunt u een Overdrachtsformulier invullen, waarna we deze gegevens zo spoedig mogelijk via een emailbericht aan de betreffende partij zullen opsturen.

Verwijdering van uw (persoons)gegevens.

Wij zorgen ervoor dat wij de specifieke gegevens die wij van u in beheer hebben op uw verzoek definitief zullen verwijderen. Hiervoor kunt u een Verwijderingsformulier invullen, waarna we de gegevens zo spoedig mogelijk zullen verwijderen uit onze databases.

Aangezien wij bovenal de veiligheid van uw persoonsgegevens willen waarborgen is het van groot belang – en dus voor ons een primaire voorwaarde – dat wij aan de hand van de verzoekformulieren uw identiteit 100% vaststellen voordat wij informatie zullen vrijgeven en/of aanpassen.

 

Welke cookies gebruiken we?

Wij maken op onze websites gebruik van cookies (dit zijn kleine tekstbestanden die (tijdelijk) op uw apparaat worden opgeslagen en soortgelijke producten. Met behulp van deze cookies kunnen we (deels anoniem) zorgen dat bepaalde functies en services van de websites uitgevoerd kunnen worden en kunnen we (deels anoniem) gegevens verzamelen over het gebruik van onze websites. Met cookies kunnen we onder andere uw voorkeuren en instellingen opslaan; het voor u mogelijk maken (eenvoudig) aan te melden; fraude tegengaan; op basis van uw voorkeuren en interesses suggesties en aanbiedingen te doen; en analyseren hoe onze websites en onlineservices presteren. Hierbij is het niet alleen voor ons van belang om gegevens te verzamelen, maar ook voor u, aangezien wij hiermee uiteindelijk willen zorgen voor een betere klantervaring.

U heeft altijd de mogelijkheid om individueel te bepalen hoe u omgaat met het beheer van cookies, webbakens en soortgelijke technologieën. Aan de hand van de instellingen van de browser op uw apparaat kunt u zelf bepalen of er gebruik gemaakt wordt van cookies e.d. en hoelang deze op uw apparaat bewaard mogen worden. Door uitschakeling van cookies kunnen bepaalde functies en services van onze – en overige – websites niet of in beperkte mate gebruikt worden.

Meer informatie →

 

Welke overige privacy informatie is belangrijk?

Hieronder vindt u extra informatie die u (en wij) mogelijk belangrijk vindt. Hier vindt u onder meer informatie over hoe wij uw en onze gegevens beschermen.

Meer informatie →