Wij delen uw persoonsgegevens met uw toestemming en/of indien nodig om een dienst of een transactie te voltooien of een door u gevraagde dienst of product te leveren. We delen gegevens met door Seats and Sofas aangestuurde filialen en dochterondernemingen; met leveranciers die namens ons werken; om onze klanten te beschermen; om de veiligheid van onze producten en diensten te garanderen; om de rechten en het eigendom van Seats and Sofas te beschermen; en wanneer vereist door de wet en/of te reageren op juridische procedures. Vanwege de waarde van de gegevens voor ons, maar met name voor u, beheren we deze gegevens met de hoogst mogelijke beveiligingsmaatregelen binnen onze data-omgeving en eisen we dit (contractueel) ook van onze relaties die op bovenstaande wijze gebruik maken of toegang hebben tot de gegevens.

Wij delen uw persoonsgegevens met uw toestemming of indien nodig om een transactie te voltooien of een door u gevraagde dienst of product te leveren. Wij delen uw inhoud bijvoorbeeld alleen met derden als u ons daartoe toestemming geeft, bijvoorbeeld wanneer u een kredietaanvraag voor de aankoop laat verrichten.

Wanneer u betalingsgegevens verstrekt om een aankoop te doen, zullen we betalingsgegevens delen met banken en andere entiteiten die betalingstransacties verwerken of andere financiële services verlenen, en voor het voorkomen van fraude en het verminderen van het kredietrisico.

Daarnaast delen we persoonsgegevens tussen door Seats and Sofas aangestuurde filialen en dochterondernemingen. We delen ook persoonsgegevens met verkopers of vertegenwoordigers die namens ons werken voor de in deze verklaring beschreven doeleinden. Bijvoorbeeld: bedrijven die we hebben ingehuurd om de klantenservice te ondersteunen of te helpen bij het beschermen en beveiligen van onze systemen en services, kunnen toegang tot persoonsgegevens nodig hebben om deze functies te bieden. In dergelijke gevallen moeten deze bedrijven zich houden aan ons privacybeleid en veiligheidseisen omtrent gegevens en wordt niet toegestaan om persoonsgegevens die ze van ons ontvangen voor andere doeleinden te gebruiken. We kunnen persoonsgegevens ook openbaar maken als onderdeel van een zakelijke transactie, zoals een fusie of verkoop van activa.

Daarnaast zullen we toegang zoeken tot persoonsgegevens, wanneer we in goed vertrouwen geloven dat dit nodig is om:

  1. te voldoen aan de geldende wetgeving of te reageren op geldende juridische procedures, met inbegrip van procedures aangespannen door justitie en politie of andere overheidsinstanties;
  2. onze klanten te beschermen, bijvoorbeeld om spam te voorkomen of pogingen om de gebruikers van de producten te bedriegen, of om levensverlies of ernstig letsel van iemand te voorkomen;
  3. de veiligheid van onze diensten en producten te handhaven en te onderhouden, met inbegrip van het voorkomen of stoppen van een aanval op onze computersystemen of netwerken; of
  4. de rechten of het eigendom van Seats and Sofas, met inbegrip van de handhaving van de voorwaarden voor het gebruik van de services, te beschermen; als we echter informatie ontvangen waaruit blijkt dat iemand onze services gebruikt om gestolen intellectuele of fysieke eigendommen van Seats and Sofas te verhandelen, zullen we zelf geen persoonlijke inhoud van een klant onderzoeken, maar kunnen we de zaak wel naar justitie en politie doorverwijzen.

 

Terug naar Privacyverklaring ↑