Wij zullen ons altijd beperken tot de noodzakelijke persoonsgegevens die we van u nodig hebben waarmee we effectief kunnen werken om u de beste klantervaring te geven.

Bijvoorbeeld voor het plaatsen van een order is het uiteraard belangrijk hoe we u (het beste) kunnen bereiken en waar u uw product wil laten afleveren. Deze gegevens bewaren wij vervolgens ook na aflevering voor (eventuele) klantondersteuning (after sales) of wanneer u bijvoorbeeld een kopie-factuur bij ons opvraagt. In het geval van een herhalingsaankoop kunnen wij uw klantgegevens direct gebruiken om een snelle(re) orderverwerking toe te passen. Dus efficiënter voor ons, maar met name ook makkelijker voor u.

Als u gebruikt maak van (online) formulieren, vragen wij u specifieke persoons- en ordergegevens in te vullen zodat wij u zo snel mogelijk een bevredigend antwoord kunnen geven op uw vraag of verzoek.

Als u gebruikt maakt van onze websites verzamelen we het grootste deel van de gegevens op anonieme basis. Dit houdt in dat we wel inzage hebben in wat u doet op onze websites, maar dat we niet weten dat u dit doet. Daarnaast is het soms wel belangrijk dat we specifiek registreren dat u een bepaalde handeling heeft verricht op onze website. Bijvoorbeeld als u een wishlist invult is het belangrijk dat u deze wishlist (opnieuw) op kunt vragen bij een volgend bezoek aan onze website. Hiervoor maken we gebruik van cookies.

We ontvangen ook gegevens van derden. We beveiligen gegevens die zijn verkregen van derden volgens de methoden die in deze verklaring zijn beschreven, aangevuld met eventuele extra beperkingen die de bron van de gegevens oplegt. Deze externe bronnen veranderen na verloop van tijd, maar hieronder vielen tot nu toe:

 • Datahandelaren van wie we demografische gegevens kopen als aanvulling op de gegevens die we verzamelen.
 • Sociale netwerken wanneer u (specifiek) toestemming geeft om toegang te krijgen tot uw gegevens op een of meer netwerken.
 • Serviceproviders die ons helpen bij het bepalen van een locatie op basis van uw IP-adres om bepaalde producten aan te passen aan uw locatie en de (eventuele) registratie van (offline) bezoeken aan onze winkels.
 • Partners met wie we gezamenlijke services aanbieden of met wie we gezamenlijke marketingactiviteiten ontplooien.

U hebt beslissingsbevoegdheid ten aanzien van de gegevens die wij verzamelen. Wanneer u wordt gevraagd om persoonlijke gegevens te verstrekken, kunt u dit weigeren. Maar als u ervoor kiest om geen gegevens over te dragen die nodig zijn om een dienst of product te bieden, zult u geen gebruik kunnen maken van deze dienst of product.

Welke gegevens we verzamelen, is afhankelijk van de context van uw interactie met Seats and Sofas, de opties die u kiest, zoals uw privacy instellingen, en de diensten en producten  die u gebruikt.

De persoonsgegevens die door ons verzameld en verwerkt kunnen worden, zijn opgesplitst in Klanten en (Website)bezoekers.

 

Persoonsgegevens Klanten

De weergegeven persoonsgegevens zijn mogelijke gegevens. Afhankelijk van de orderinhoud, omstandigheden en wijze van afhandeling kunnen bepaalde persoonsgegevens wel/niet van toepassing zijn. Indien bepaalde gegevens in dit verband niet van toepassing zijn, zullen wij deze gegevens niet vragen.

 

Doelstelling:

Administreren en verwerken van persoonsgegevens Klant (nader te noemen ‘Klant’) voor totstandkoming en (financiële) afhandeling van een Koopovereenkomst tussen Seats and Sofas (nader te noemen ‘Verwerker’) en Klant. Daarnaast worden deze gegevens na de volledige afhandeling van de koopovereenkomst gebruikt voor After Salesdoelstellingen (Service) en aanvullende informatieve diensten tussen Verwerker en Klant.

 

Aard van de verwerking:

De Verwerker verwerkt de volgende gegevensverwerkingsoperaties:

 • Vragen van persoonsgegevens
 • Verzamelen van persoonsgegevens
 • Verwerken van persoonsgegevens

 

Bewaartermijn:

7 jaar vanaf laatste contactmoment.

 

Persoonsgegevens:

 • Naam klant
 • Naam partner
 • Adres
 • Contactdata waaronder telefoonnummer, emailadres van klant en partner
 • Geslacht klant en partner
 • Geboortedatum klant en partner
 • Kopie identiteitskaart, Rijbewijs, Paspoort
 • Bankgegevens
 • Inkomensgegevens klant
 • Inkomensgegevens partner
 • Woonlasten
 • BTW-nummer (i.g.v. zakelijke klanten)
 • KvK-nummer (i.g.v. zakelijke klanten)
 • Naam contactpersoon bedrijf (i.g.v. zakelijke klanten)
 • Verkooplocatie
 • Levermethode
 • Afhaallocatie
 • Betaalmethode
 • Transactiegegevens (aangeschafte producten en/of aftersales diensten)
 • Beeldmateriaal (zit)meubel(s) (Upload door Klant)

 

Categorie Betrokkenen:

Klanten van Seats and Sofas B.V., Seats and Sofas NV en/of Seats and Sofas GmbH.

 

Locaties van gegevensverwerking:

De vestiging – of indien er meerdere vestigingen zijn – alle vestigingen van de Verwerker, alsmede (web)servers op externe locaties van Seats and Sofas en/of derden.

 

Persoonsgegevens Websitebezoekers

 

De gegevens van websitebezoekers die door ons verzameld en verwerkt worden zijn opgesplitst in Websitebezoekers en (Contact)formulieren Websitebezoekers.

 

De weergegeven gegevens zijn mogelijke gegevens. Afhankelijk van het gebruik van de website, sociale media en overige websites, alsmede het gebruik van bepaalde (online) formulieren, kunnen bepaalde gegevens wel/niet van toepassing zijn. Indien bepaalde gegevens op (online) formulieren niet van toepassing zijn, zullen wij deze gegevens niet vragen.

 

Gegevens Websitebezoekers

 

Doelstelling:

Bewerkstelligen van optimaal en veilig websitebezoek op de websites van Seats and Sofas door het (geanonimiseerd) vastleggen van websitegebruik door de websitebezoeker (nader te noemen ‘Bezoeker’), het verzamelen van gegevens ter analyse van het websitebezoek en marketingdoeleinden opdat de bezoeker de meest optimale en relevante informatie ontvangt.

 

Aard van de verwerking:

De Verwerker verwerkt de volgende gegevensverwerkingsoperaties:

 • Plaatsen van cookies (ter identificatie van Bezoeker) voor functionele doelstellingen
 • Plaatsen van cookies (ter identificatie van Bezoeker) voor analyserende doelstellingen
 • Plaatsen van cookies (ter identificatie van Bezoeker) voor marketing doelstellingen

 

Bewaartermijn:

Afhankelijk van type cookie minimaal tijdens de lopende websitebezoeksessie tot maximaal 20 jaar vanaf laatste contactmoment. Verdere informatie over cookies vindt u in onze cookielijst.

 

Persoonsgegevens:

(Geanonimiseerde) herkenning van Bezoeker door lokale plaatsing van cookie op device Bezoeker.

 

Categorie Betrokkenen:

Websitebezoekers van https://webshop.seatsandsofas.com, https://www.seatsandsofas.be, https://www.seatsandsofas.de, https://www.seatsandsofaswebshop.nl, alsmede alle afgeleide subwebsites/satellietwebsites van bovenstaande websites.

 

Locaties van gegevensverwerking:

De vestiging – of indien er meerdere vestigingen zijn – alle vestigingen van de Verwerker, alsmede (web)servers op externe locaties van Seats and Sofas en/of derden.

 

Gegevens (contact)formulieren websitebezoekers

 

Doelstelling:

Administreren en verwerken van persoonsgegevens Websitebezoeker (nader te noemen ‘Gebruiker’) voor afhandeling van een contactverzoek tussen Seats and Sofas (nader te noemen ‘Verwerker’) en Gebruiker door middel van (online) formulieren. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt voor After Salesdoelstellingen (Service) en aanvullende informatieve diensten tussen Verwerker en Gebruiker. Daarnaast worden er ook contactformulieren gebruikt voor het (online) solliciteren naar een functie bij Seats and Sofas.

 

Aard van de verwerking:

De Verwerker verwerkt de volgende gegevensverwerkingsoperaties:

 • Vragen van persoonsgegevens
 • Verzamelen van persoonsgegevens
 • Verwerken van persoonsgegevens

 

Bewaartermijn:

2 jaar vanaf laatste contactmoment.

 

Persoonsgegevens:

 • Naam gebruiker
 • Adres
 • Contact data waaronder telefoonnummer en emailadres
 • Geslacht
 • Nationaliteit (sollicitatieformulier)
 • Geboortedatum (sollicitatieformulier)
 • In bezit van Rijbewijs J/N (sollicitatieformulier)
 • Beeldmateriaal Gebruiker (CV en (pas)foto) (upload door Gebruiker) (sollicitatieformulier)

 

Categorie Betrokkenen:

Gebruiker (Contact)formulieren van https://webshop.seatsandsofas.com, https://www.seatsandsofas.be, https://www.seatsandsofas.de, https://www.seatsandsofaswebshop.nl, alsmede alle afgeleide subwebsites/satellietwebsites van bovenstaande websites.

 

Locaties van gegevensverwerking:

De vestiging – of indien er meerdere vestigingen zijn – alle vestigingen van de Verwerker, alsmede (web)servers op externe locaties van Seats and Sofas en/of derden.

 

Terug naar Privacyverklaring ↑